Thông tin Trung Tâm

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Infotech được UBND tỉnh Bình Định quyết định thành lập ngày 06/07/2015 theo quyết định số 2378/QĐ-UBND.

Dưới sự quản lý trực tiếp của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định

Trung tâm đã đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục góp phần nâng cao kỹ năng Tin học và giao tiếp tiếng Anh cho tỉnh nhà. Bên cạnh việc cống hiến cho sự nghiệp đào tạo Ngoại ngữ - Tin học, Infotech còn tích cực đóng góp cho các hoạt động xã hội như trao tặng học bổng, tổ chức hoạt động ngoại khóa, đào tạo giáo viên thường xuyên tại các trường và các tổ chức, công ty. Và tính đến thời điểm này, Trung tâm đã và đang triển khai hơn nhiều chương trình đào tạo, với nhiều khoá học cho các học sinh, sinh viên và người dân trong tỉnh Bình Định và các tỉnh lân cận qua các chương trình đào tạo và dịch vụ: Chương trình đào tạo Anh ngữ: thiếu nhi, chứng chỉ B, C,A2, B1 quốc gia… Chương trình Tin học: Đồ họa đa truyền thông, thiết kế Website, chứng chỉ tin học quốc gia trình độ cơ bản, nâng cao và các lớp chuyên đề chuyên sâu.

Học viên đạt giải cấp Tỉnh và Quốc gia

Đào tạo học sinh giỏi tin học

Theo chương trình chuẩn của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo. Chương trình nâng cao chuyên toán tin của Trung tâm Infotech.

Liên hệ Trung tâm INFOTECH

Address: 37 Lữ Gia, Tp.Quy Nhơn, Bình Định
Phone: 02566.250.468 - 0969.418.468