THÀNH TÍCH HỌC VIÊN TIN HỌC TRẺ TRUNG TÂM INFOTECH

DANH SÁCH CÂY TIN HỌC
Đặng Phúc Hiếu
Thành tích:

Hoàn thành bài tập: 656  điểm
Tốc độ gõ phím:  84
Tốc độ gõ từ tiếng Việt:  104 từ / phút
Tốc độ gõ từ tiếng Anh: 88 từ / phút
Suy luận thuật toán:  7/10
Kỹ năng đồ họa:  0/10
Kỹ năng hoạt hình:  0/10
Điểm thưởng: 1225
Giới thiệu bản thân: